• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Drodzy WNIOSKODAWCY! Przypominamy, że jutro (08.11.2017r.) jest ostatni dzień składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursów nr: 1/2017 oraz 2/2017. Wnioski można składać do godziny 12:00. Przypominamy, iż w dniu jutrzejszym biuro LGD nie prowadzi już doradztwa dla wnioskodawców powyższych przedsięwzięć.
W dniach: 03.10.2017 – 04.10.2017, 10.10.2017 – 11.10.2017, 17.10.2017 – 18.10.2017, 24.10.2017 – 25.10.2017, odbyły się warsztaty z aktywizacji społecznej dla podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Karczemka”, organizowane przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa docelowa – osoby zagrożone ubóstwem lub…
W dniu 16.10.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej” Odolion, ul. Piaskowej 4, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom KONKURSU PLASTYCZNEGO, pt. „ZIEMIA KUJAWSKA OCZAMI DZIECKA – NAJCIEKAWSZE MIEJSCA NASZEGO REGIONU”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do…
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zbiera grupę chętnych osób do uczestnictwa w Warsztatach z aktywizacji społecznejwspółfinansowanych z europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędą się na przełomie miesięcy listopad/grudzień 2017 roku. Uczestniczyć mogą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie odpowiedniego dokumentu, zaświadczenia lub oświadczenie uczestnika. Zapisy osób…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej'' zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego naboru wniosków 2/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej - w tym na podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Prosimy o zapisy na doradztwo…
Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Dnia 6 października 2017 roku w biurze Stowarzyszenia odbyło się komisyjne wybranie najlepszych prac złożonych w Konkursie plastycznym „Ziemia Kujawska oczami dziecka – najciekawsze miejsca naszego regionu”. Na konkurs wpłynęło 147 rysunków. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat. Komisja konkursowa wybrała w…
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej "Do PSZOK tylko krok" Pobierz: Plakat konkursowy Pobierz: Regulamin konkursu Pobierz: Karta zgłoszenia do konkursu Pobierz: Karta konkursowa dla uczniów I-VII SP Pobierz: Karta konkursowa dla przedszkola
„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Rekrutacja: 11.09.2017r. - 06.10.2017r. Kto może wziąć udział w projekcie? W projekcie mogą wziąć…
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają do udziału w Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w Toruniu w dniu 3 października 2017 roku. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zaprasza w dniu 4 października 2017 roku na konferencję „Kooperacja międzysektorowa,…
Strona 6 z 26
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com