• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Zapraszamy do wzięcia udziału w Badaniu opinii mieszkańców LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej". Badanie przeprowadzane jest w formie ankiety. Przejdź do ankiety badania opinii
Mamy przyjemność zaprosić państwa na bezpłatne szkolenie dotyczące współpracy podmiotów działających w sferze turystyki. Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z tematyką Produktu sieciowego oraz możliwości otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Szkolenie odbędzie się dnia 5.02.2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700…

Życzenia Świąteczne

czwartek, 21, grudzień 2017

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie będzie dotyczyło złożonych protestów do przeprowadzonej oceny i wyboru operacji…
LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór na stanowisko Lokalnego Doradcy w Stowarzyszeniu "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej". Pobierz: Szczegółowa oferta na stanowisko Lokalnego Doradcy
W dniu 13.12.2017 r. odbyła się Konferencja promująca LSR organizowana przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Restauracji Aquarius, Szosa Ciechocińska 7, w Odolionie.W programie konferencji można było dostrzec: prezentację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) w tym cele LSR, Oś 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na…
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH WYBORU I OCENY OPERACJI RADY STOWARZYSZENIA ,,PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWKSIEJ” KONKURS NR 2/2017 Informacja z II posiedzenia Rady Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku…
W dniu 5 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS. Konkurs w ramach Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność numer: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na…
Strona 4 z 26
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com