• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej", które odbędzie się 15 października 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Odolionie. Podczas zebrania przedstawiony zostanie postęp realizacji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" a także…
W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborami wniosków: 9/2018, 10/2018, 11/2018 w ramach operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków. Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z Posiedzenia Rady nr 13/2018 w dniu 26.09.2018Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 13/2018 Rady StowarzyszeniaPobierz: Uchwała…
Dnia 29 wrześnie 2018 r. o godz. 15:00 w Gminie Zakrzewo na stanicy wędkarskiej (Staw olszynki) odbyła się impreza pn. ,,Jesienne spotkania z kulturą". W imieniu organizatorów wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie! Projekt Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”…
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat z terenu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Ziemia Kujawska oczami dziecka - Wisła – rzeczna droga”.Prace należy przesłać wraz z deklaracją uczestnictwa oraz formularzem zgłoszeniowym w terminie od 8 października do 9…
W dniu 21 września 2018 roku odbył się wyjazd studyjny do Minikowa w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Inkubator kuchenny jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi” organizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Głównym celem wyjazdu było poznanie funkcjonowania inkubatora…

Jesienne spotkania z kulturą

poniedziałek, 24, wrzesień 2018

W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków 8/2018 w ramach Osi 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: ,,Działania infrastrukturalne przyczyniające się do…

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych

poniedziałek, 17, wrzesień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń komputerowych skierowanych do osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie woj. kujawsko – pomorskiego i należą do jednej z grup: Osoby powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie…
W dniu 11.09.2018 r. (wtorek) odbyło się szkolenie dla potencjalnych grantobiorców (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych) z terenu powiatu aleksandrowskiego w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób…
Strona 1 z 31
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com